ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದೆ!

ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2019 (09:09 IST)
ಬೆಂಗಳೂರು : ನಾನು 35 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಜಂಟಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ 22 ವರ್ಷ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದೇ. ಇದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?ಉತ್ತರ: ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ  ಈ ರೀತಿ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಾ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.

 

 

ವೆಬ್ದುನಿಯಾವನ್ನು ಓದಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ