ಐಪಿಎಲ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಬುಧವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 (08:56 IST)
ಮುಂಬೈ: ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ ನೋಡಿ.


 
ದಿನಾಂಕ                  ವಾರ             ಸಮಯ                      ತಂಡ                       ವಿರುದ್ಧ                    ಸ್ಥಳ
29-ಮಾರ್ಚ್-20  ಭಾನುವಾರ       ಸಂಜೆ   ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್                ಸಿಎಸ್ ಕೆ                                 ಮುಂಬೈ
30-ಮಾರ್ಚ್-20   ಸೋಮವಾರ      ಸಂಜೆ ಢೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್                      ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್             ದೆಹಲಿ
31-ಮಾರ್ಚ್-20    ಮಂಗಳವಾರ     ಸಂಜೆ   ಆರ್ ಸಿಬಿ                                      ಕೆಕೆಆರ್                   ಬೆಂಗಳೂರು
1-ಏಪ್ರಿಲ್-20        ಬುಧವಾರ       ಸಂಜೆ    ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್      ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್        ಹೈದರಾಬಾದ್
2-ಏಪ್ರಿಲ್-20       ಗುರುವಾರ       ಸಂಜೆ    ಸಿಎಸ್ ಕೆ                             ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್          ಚೆನೈ
3-ಏಪ್ರಿಲ್-20       ಶುಕ್ರವಾರ        ಸಂಜೆ   ಕೆಕೆಆರ್                             ಢೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್                 ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
4-ಏಪ್ರಿಲ್-20      ಶನಿವಾರ          ಸಂಜೆ   ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್                  ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್   ಮೊಹಾಲಿ
5-ಏಪ್ರಿಲ್-20       ಭಾನುವಾರ      ಮಧ್ಯಾಹ್ನ         ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್                 ಆರ್ ಸಿಬಿ                    ಮುಂಬೈ
                                          ಸಂಜೆ          ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್              ಢೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್             ಜೈಪುರ
6-ಏಪ್ರಿಲ್-20     ಸೋಮವಾರ     ಸಂಜೆ    ಕೆಕೆಆರ್                             ಸಿಎಸ್ ಕೆ                             ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
7-ಏಪ್ರಿಲ್-20     ಮಂಗಳವಾರ     ಸಂಜೆ    ಆರ್ ಸಿಬಿ                            ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್   ಬೆಂಗಳೂರು
8-ಏಪ್ರಿಲ್-20     ಬುಧವಾರ         ಸಂಜೆ    ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್                 ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್              ಮೊಹಾಲಿ
9-ಏಪ್ರಿಲ್-20     ಗುರುವಾರ         ಸಂಜೆ    ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್               ಕೆಕೆಆರ್                              ಜೈಪುರ
10-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಶುಕ್ರವಾರ         ಸಂಜೆ    ಢೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್                      ಆರ್ ಸಿಬಿ                             ದೆಹಲಿ  
11-ಏಪ್ರಿಲ್-20     ಶನಿವಾರ          ಸಂಜೆ    ಸಿಎಸ್ ಕೆ                                      ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್              ಚೆನೈ
12-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಭಾನುವಾರ       ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್      ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್      ಹೈದರಾಬಾದ್
                                      ಸಂಜೆ    ಕೆಕೆಆರ್                              ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್            ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
13-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಸೋಮವಾರ     ಸಂಜೆ    ಢೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್                      ಸಿಎಸ್ ಕೆ                                  ದೆಹಲಿ
14-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಮಂಗಳವಾರ     ಸಂಜೆ    ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್                 ಆರ್ ಸಿಬಿ                        ಮೊಹಾಲಿ 
15-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಬುಧವಾರ         ಸಂಜೆ    ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್                ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್               ಮುಂಬೈ
16-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಗುರುವಾರ         ಸಂಜೆ    ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್       ಕೆಕೆಆರ್                       ಹೈದರಾಬಾದ್
17-ಏಪ್ರಿಲ್-20     ಶುಕ್ರವಾರ         ಸಂಜೆ    ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್                  ಸಿಎಸ್ ಕೆ                             ಮೊಹಾಲಿ
18-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಶನಿವಾರ          ಸಂಜೆ    ಆರ್ ಸಿಬಿ                                      ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್    ಬೆಂಗಳೂರು
19-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಭಾನುವಾರ       ಮಧ್ಯಾಹ್ನ         ಢೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್                      ಕೆಕೆಆರ್                           ದೆಹಲಿ
                                      ಸಂಜೆ    ಸಿಎಸ್ ಕೆ                                      ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್        ಚೆನೈ 
20-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಸೋಮವಾರ     ಸಂಜೆ    ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್                ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್                  ಮುಂಬೈ
21-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಮಂಗಳವಾರ     ಸಂಜೆ    ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್               ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್       ಜೈಪುರ
22-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಬುಧವಾರ         ಸಂಜೆ    ಆರ್ ಸಿಬಿ                                      ಢೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್            ಬೆಂಗಳೂರು
23-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಗುರುವಾರ         ಸಂಜೆ    ಕೆಕೆಆರ್                              ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್         ಕೋಲ್ಕತ್ತ         
24-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಶುಕ್ರವಾರ         ಸಂಜೆ    ಸಿಎಸ್ ಕೆ                                      ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್          ಚೆನೈ   
25-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಶನಿವಾರ          ಸಂಜೆ    ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್               ಆರ್ ಸಿಬಿ                                 ಜೈಪುರ
26-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಭಾನುವಾರ       ಮಧ್ಯಾಹ್ನ         ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್               ಕೆಕೆಆರ್                     ಮೊಹಾಲಿ
                                      ಸಂಜೆ    ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್       ಢೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್                 ಹೈದರಾಬಾದ್
27-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಸೋಮವಾರ     ಸಂಜೆ    ಸಿಎಸ್ ಕೆ                                    ಆರ್   ಸಿಬಿ                        ಚೆನೈ   
28-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಮಂಗಳವಾರ     ಸಂಜೆ    ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್                ಕೆಕೆಆರ್                              ಮುಂಬೈ
29-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಬುಧವಾರ         ಸಂಜೆ    ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್               ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್                  ಜೈಪುರ
30-ಏಪ್ರಿಲ್-20    ಗುರುವಾರ         ಸಂಜೆ    ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್       ಸಿಎಸ್ ಕೆ                    ಹೈದರಾಬಾದ್
1-ಮೇ-20         ಶುಕ್ರವಾರ         ಸಂಜೆ    ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್                ಢೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್                      ಮುಂಬೈ
2-ಮೇ-20        ಶನಿವಾರ          ಸಂಜೆ    ಕೆಕೆಆರ್                              ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್          ಕೋಲ್ಕತ್ತ    
3-ಮೇ-20        ಭಾನುವಾರ       ಮಧ್ಯಾಹ್ನ         ಆರ್ ಸಿಬಿ                       ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್        ಬೆಂಗಳೂರು
                             ಸಂಜೆ    ಢೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್                      ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್       ದೆಹಲಿ
4-ಮೇ-20        ಸೋಮವಾರ     ಸಂಜೆ    ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್               ಸಿಎಸ್ ಕೆ                             ಜೈಪುರ
5-ಮೇ-20        ಮಂಗಳವಾರ     ಸಂಜೆ    ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್       ಆರ್ ಸಿಬಿ                        ಹೈದರಾಬಾದ್
6-ಮೇ-20        ಬುಧವಾರ         ಸಂಜೆ    ಢೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್                      ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್                ದೆಹಲಿ  
7-ಮೇ-20        ಗುರುವಾರ         ಸಂಜೆ    ಸಿಎಸ್ ಕೆ                                      ಕೆಕೆಆರ್                              ಚೆನೈ
8-ಮೇ-20        ಶುಕ್ರವಾರ         ಸಂಜೆ    ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್                  ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್          ಮೊಹಾಲಿ
9-ಮೇ-20        ಶನಿವಾರ          ಸಂಜೆ    ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್                ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್       ಮುಂಬೈ
10-ಮೇ-20       ಭಾನುವಾರ       ಮಧ್ಯಾಹ್ನ                   ಸಿಎಸ್ ಕೆ                      ಢೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್             ಚೆನೈ  
ಸಂಜೆ              ಕೆಕೆಆರ್                              ಆರ್ ಸಿಬಿ                   ಕೋಲ್ಕತ್ತ         
 11-ಮೇ-20        ಸೋಮವಾರ      ಸಂಜೆ    ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್               ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್               ಜೈಪುರ 
12-ಮೇ-20       ಮಂಗಳವಾರ      ಸಂಜೆ    ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್       ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್       ಹೈದರಾಬಾದ್
13-ಮೇ-20       ಬುಧವಾರ         ಸಂಜೆ    ಢೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್                      ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್               ದೆಹಲಿ  
14-ಮೇ-20       ಗುರುವಾರ         ಸಂಜೆ    ಆರ್ ಸಿಬಿ                                      ಸಿಎಸ್ ಕೆ                    ಬೆಂಗಳೂರು
15-ಮೇ-20       ಶುಕ್ರವಾರ         ಸಂಜೆ    ಕೆಕೆಆರ್                     ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್       ಕೋಲ್ಕೊತ್ತಾ     
16-ಮೇ-20       ಶನಿವಾರ          ಸಂಜೆ    ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್                  ಢೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್             ಮೊಹಾಲಿ
17-ಮೇ-20       ಭಾನುವಾರ        ಸಂಜೆ    ಆರ್ ಸಿಬಿ                                      ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್    ಬೆಂಗಳೂರು

ವೆಬ್ದುನಿಯಾವನ್ನು ಓದಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ