ಒಬ್ಬ ಮುಟ್ಟಾಳನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು?

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014 (15:12 IST)
ಗುಂಡಗಿನ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿ.
 
 
ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ: ಊರೆಲ್ಲಾ ಯಾವುದೋ ದನದ ವ್ಯಾಧಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ನಿನಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲವಾ?
 
ಎರಡನೆ ಮಹಡಿ: ನನಗೇನು ಭಯ. ನಾನು ಕೋಳಿ ತಾನೇ.
 

ವೆಬ್ದುನಿಯಾವನ್ನು ಓದಿ