ಸುಂದರವಾದ ಹೆಂಡತಿ

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014 (15:56 IST)
`ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಕೇಳಿದ ಏನ್ರಿ ಸಾರ್‌ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯೆ? ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕೆ?
ಅವರು: ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಸುಂದರವಾದ ಹೆಂಡತಿ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ಮುದ್ದಾದ ಮಗು, ಈಜು ಕೊಳ... 
ಯುವಕ: ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೇನು ಸಾರ್‌?
ಅವರು: ನನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದೇ ಮರೆತುಹೋಗಿದೆ .`
 
`ಏನಿದು ಎಂದೂ ಈ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡುವ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ?
ಅದಾ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನೂ ತೊಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರಂತೆ ಅದಿಕ್ಕೆ.`
 
`ಅವರು ಯಾಕೆ ಬಾತ್‌ರೂಂ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?
ದಿನವೂ ಯಾರೋ ತೂತಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರಂತೆ ಅದಿಕ್ಕೆ.`

ವೆಬ್ದುನಿಯಾವನ್ನು ಓದಿ