ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ

ಅಧ್ಯಾಪಕ: ''ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನು?''

ಗುಂಡಾ: ''ಮದುವೆ'' ಸಾರ್..

ವೆಬ್ದುನಿಯಾವನ್ನು ಓದಿ