ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ

ಅಧ್ಯಾಪಕ: ಚಿತ್ರ ಬಡಿಸಿಲ್ವಾ?

ಪುಟ್ಟು: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ


ಅಧ್ಯಾಪಕ: ಏನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ.. ಬರೀ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಇದೆ..?

ಪುಟ್ಟು: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸಾರ್. ಸೂಕ್ಷ್ಣ ದರ್ಶಕ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ವೆಬ್ದುನಿಯಾವನ್ನು ಓದಿ