ಕವಿತೆ-ಪ್ರಬಂಧದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಕವಿತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಂಧದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ

ಗಂಡ: ಗೆಳತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದು ಕವಿತೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಬಂಧ!

ವೆಬ್ದುನಿಯಾವನ್ನು ಓದಿ