ತಮಾಷೆ

ಹುಡುಗ: ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿರೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ.

ಹುಡುಗಿ: ನೀನು ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಯಪ್ಪ...!

ವೆಬ್ದುನಿಯಾವನ್ನು ಓದಿ