Bangalore:ಪ್ರಸವದ ನಂತರ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಯಪಡದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು...

ಗೃಹಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು

ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಮಾರ್ಚ್ 2019

ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಫೇಸ್‌ಪ್ಯಾಕ್!!!!

ಬುಧವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್

ಗುರುವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2018