ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯ...

ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಸೊಂಟದ ಅಳತೆ

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಅನೌನ್ಸ್‌

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಲೆಫ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಸಾರ್

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಸುಂದರವಾದ ಹೆಂಡತಿ

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯುತ್ತೀರಾ?

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್‌

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂ

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ನಾಯಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಮಾರ್ಬಲ್‌ ಕಂಪನಿ

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಕಿವಿ ಮೆಷಿನ್‌ ಸಿಗುತ್ತಾ?

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ವೈನ್‌ ಶಾಪ್‌

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ನನಗೆ ಅಕೌಂಟೇ ಇಲ್ಲವೇ?`

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಟ್ಜಾ

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಪದವಿ.

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಪಟಾಕಿ

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014